Beýik uruş

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Beýik Uruş ýa-da Polýak-litwa–Tewton urşy (14091411) Polýak korollygynyň we rus knýazlyklarynyň soýuzdaşlygyndaky Beýik Litwa Knýazlygy bilen Tewton ordeniniň rysarlarynyň arasynda bolup geçen harby konfliktdir. Haçparazlar Grünwald söweşinde kül-peýkun edildi we olar uruşdan ozalky güýçlerini hem-de abraýlaryny gaýdyp dikeldip bilmediler. Uruş Birinji Thorn ylalaşygy bilen gutardy.