Mazmuna geçiň

Tewton ordeni

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Tewton ordeni

Tewton ordeni (latynça teutonicus — nemes) XII asyryň ahyrynda esaslandyrylan german dini ordenidir. Ol Keramatly topraklara zyýarata barýan hristianlara hemaýat bermek we syrkawlara hem-de ýaralylara bejergi bermek üçin şypahanalary gurmak maksady bilen döredilipdir. Onuň agzalaryna galapyn halatda Tewton rysarlary diýip at beripdirler.

Taryhy[düzet | çeşmäni düzet]

Ordeniň Marienburg galasy, häzirki döwürde Malbork, Polşa.

Gerbleri[düzet | çeşmäni düzet]

Möhürleri we teňňeleri[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]