Mazmuna geçiň

Azerbaýjan respublikasynyň döwlet gimni

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Azərbaycan marşıAzerbaýjanyň Döwlet gimni.[1][2]

Sözleri[düzet | çeşmäni düzet]

Azerbaýjan dilinde[düzet | çeşmäni düzet]

Latin elipbiýi
(resmi)
Kiril elipbiýi
Arap elipbiýi

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan![3]

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан![4]

آذربایجان! آذربایجان!
ای قهرمان اولادین شانلی وطنی!
سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز!
سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!

مینلرله جان قوربان اولدو،
سینن حربه میدان اولدو!
حقوقوندان کچن عسکر،
هره بیر قهرمان اولدو!

سن اولاسان گولوستان،
سنه هرآن جان قوربان!
سنه مین بیر محبت
سینه‌مده توتموش مکان!

ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
جومله گنجلر موشتاقدیر!
شانلی وطن! شانلی وطن!
آذربایجان! آذربایجان!
آذربایجان! آذربایجان!

Türkmençe terjimesi[düzet | çeşmäni düzet]

Azerbaýjan! Azerbaýjan!
Eý, gahryman çaganyn atly (şanly) Watany!
Seniň üçin jan bermeýe jümle häziriz!
Seniň üçin gan dökmeýe jümle gadiriz!
Üç reňkli baýdagyňla bagtly ýaşa!
Üç reňkli baýdagyňla bagtly ýaşa!

Müňlerçe jan gurban boldy!
Synaň söweş meýdan boldy!
Hukugyndan geçen esger!
Bary bir gahryman boldy!
 
Seň bolasyň gülistan,
Saňa her dem jan gurban!
Saňa müň bir muhabbet,
Döşümde tutmuş ýaýla!
 
Namysyny goramaýa,
Baýdagyny götermeýe,
Namysyny goramaýa,
Jümle ýaşlar häzirdir!
Atly Watan! Atly Watan!
Azerbaýjan! Azerbaýjan!
Azerbaýjan! Azerbaýjan![5]

Kaynag[düzet | çeşmäni düzet]

  1. The National Symbols of the Republic of Azerbaijan Archived 2019-10-29 at the Wayback Machine. Heydar Aliyev Foundation.
  2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Archived 2019-02-14 at the Wayback Machine. mfa.gov.az.
  3. http://www.e-qanun.az/framework/7087 Archived 2015-09-23 at the Wayback Machine AZƏRBAYCAN MARŞI. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında. Retrieved 25 November 2017.
  4. https://maxmuland.nethouse.ru/page/813236 АТРИБУТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА. Сайт учителя начальных классов
    Тагиевой Сарии Сахибовны города БАКУ. Maxmuland.nethouse.ru.
  5. Azerbaýjan Marşy. Rocket Knight X, LyricsTranslate. 27-03-2019.