Mazmuna geçiň

Algebra

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
, ,
algebraik trigonometrik deňlemeleri bilen suratlandyrylan üç ölçegli göni konoid

Algebra (arap. اَلْجَبْرْ‎‎, "el-jebir" — üstüni ýetirmek[1]) — matematikanyň bir bölümi, ony umuman arifmetikanyň umumylaşdyrylmagy we giňeldilmegi hökmünde häsiýetlendirmek mümkin. "Algebra" sözi dürli algebraik ulgamlaryň atlarynda hem ulanylýar. Sözüň has giň manysynda algebra diýlip, matematikanyň sanlary adaty goşmak we köpeltmek amallaryny umumylaşdyrýan erkin tebigatyň köplüginiň elementlerindäki amallary öwrenmäge bagyşlanan bölümidir.

Algebra — algebraik ulgamlary takyklykdan izomorfizme çenli barýança öwrenýän ylym.

  1. Александрова Н. В. Математические термины.(справочник). М.: Высшая школа, 1978, стр. 6.