Akbugdaý etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Gäwers etraby 1977 ýylda döredilipm 1988 ýylda ýatyryldy we 1992 ýylda täzeden döredildi. Meýdany 6,5 müň kw.km ILaty 74,6 müň adam. Etrapda 4 şäherçe (Änew, Arzuw,Ýaşlyk, Bagabat), 14 geňeşlik we 46 oba ilatly puntklary bar. Köpetdag bilen Garagumyň arasyndaky Gäwers düzlüginde ýerleşýar. Etrabyň territoriyasyny Babadurmazdan Aşgabada çenli (70 km. gowrak) demir ýol, awtomobil ýol. Garagum derýasy, elektrik liniýasy, gaz geçirji turbalar kesip geçýärler. Hatly punktlar Garagum derýasynyň zonasynda döredilen täze şäherçelerde we ulag yollarynyň yakasynda ýerleşendir. Hojalygyn ýöriteleşen ugurlary : üzümçilik däneçilik, miweçilik, gök we bakja ekerançylygy pagtaçylyk, maldarçylyk, Babadurmazyň golaýynda doly sistemaly balykçylyk hojalygy bolup, ol Aşgabat şäherini janly balyk bilen üpjün etmeklige yöriteleşendir.