Abijan

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Abijan şäheriniň merkezi.

Abijan (fransuzça: Abidjan) - Günbatar Afrikada Şirmaýy Kenar respublikasynyň paýtagty. Ilaty 450 müň adam (1968). Ol demir ýol arkaly Bobo-Diulaso bilen baglanyşykly. Tokaý we oba hojalyk (kakao) raýonynyň söwda merkezi. Abijanyň üsti bilen agaç materiýallary, kakao, palma hozlary we ýagy eksport edilýär. Abijanda oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalar bar.

Kot d'Iwuar