Abdyýewa Bahargül Gurbanmyradowna

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Abdyýewa Bahargül Gurbanmyradowna
Dogulan wagty we ýeri1974
Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň Etrek şäherçesi
KäriTürkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
MilletiTürkmen

Abdyýewa Bahargül Gurbanmyradowna - Türkmenistanyň döwlet işgäri.

Doglan senesi we ýeri[üýtget | edit source]

1974-nji ýylda Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň Etrek şäherçesinde doguldy. Milleti turkmen.

Bilimi we hünäri[üýtget | edit source]

Ýokary bilimli. 1999-njy ýylda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyny tamamlady. Hünäri boýunça dilçi we edebiyatçy, iňlis dili we edebiçaty mugallymy.

Zähmet ýoly[üýtget | edit source]

Zähmet ýoluna 1991-nji ýylda «Başgaragumgurluşyk» trestiniň Abadan gurluşyk materiallary we konstruksiýalar kombinatynyň çagalar bagynda başlaýar.
1992-1994-nji ýyllarda Aşgabat şäherindäki «Abadan» halyçylyk kombinatynyň çagalar bagynyň terbiýeçisi bolup işleýär.
1994-1995-nji ýyllarda Aşgabat şäheriniň Abadan etrap häkimliginiň durmuş ykdysady üpjünçilik bölüminde dürli wezipelerde işledi.
1995-1999-njy ýyllarda Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň iňlis dili kafedrasynyň uly laboranty.
2007-2011-nji ýyllarda bu ýokary okuw mekdebiniň iňlis dili kafedrasynyň mugallymy.
2011-2014-nji ýyllarda Türkmen döwlet maliýe institutynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy, institutyň daşary ýurt dilleri kafedrasynyň uly mugallymy wezipelerinde işledi.
2014-nji ýylda Türkmenistanyň medeniýet ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.
12.2017-26.01.2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň medeniýet bölüminiň müdiri.
26.01.2018-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellendi.

Çeşmeler[üýtget | edit source]

Edebiýat[üýtget | edit source]

  • "Türkmenistan" gazeti, №24-25 (28961) 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-si, S.2.