Çekişme:Ene süýdi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Bu sahypa öçürilmelidir[çeşmäni düzet]

Rufet Turkmen, öçürme şablonynam öçüripsiňiz sahypadan. Sahypany näçe üçin saklaýarsyňyz? Wikipediýa gabat gelmeýän sahypa + Wikipediýanyň biränçe ýörelgesini bozýar. Sahypany saklamak isleseňiz mazmuny öçüreli, ýerine ensiklopedik mazmun ýazylsyn. Şeýle bolmaly dälmi? --Ruhubelent (talk) 20:45, 31 iýul 2018 (UTC)

Ruhubelent Kural ihlali metinleri sayfadan çıkara bilirsiniz. --Rufet Turkmen (talk) 20:50, 31 iýul 2018 (UTC)
Dogry diýýäňiz, Rufet Turkmen. Çekişmä nokat goýuldy hasaplaýaryn, şu sebäpden üstüni çyzýaryn çekişme titulynyň. --Ruhubelent (talk) 20:58, 31 iýul 2018 (UTC)