Mazmuna geçiň

Zyýan berijilere garşy göreş

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Zyýan berijilere garşy göreş – adamzadyň durmuşyna ýaramaz täsir edýän görnüşleriň, ýagny zyýan berijileriň sanyny kadalaşdyrmak bolup durýar.

Zyýan berijilere garşy göreşiň özi edil oba hojalyk pudagy ýaly gadymlydyr. Sebäbi ekinleri zyýan berijilerden goramak zerurlygy hemişe bolupdyr. Biziň eramyzdan öňki 3000 ýylda Müsürde däne saklawhanalaryndaky gemrijilere garşy göreşmek üçin pişikler ulanylypdyr.[1]

Häzirki döwürde oba hojalygynda zyýan berijilere garşy fiziki, himiki we biologiki serişdeleri ulanmak bilen göreşilýär.[2] Öýlerde we şäher gurşawynda zyýan berijiler ürküzmek, sterilizasiýa ýa-da himiki serişdeleriň kömegi bilen ýok edilýär.[3] Hassahanalarda we beýleki lukmançylyk edaralarda zyýan berijilere garşy çäreler hökmünde ýygy-ýygydan arassalama, şol sanda hlorlamak usullary, şeýle hem ýörite enjamlar ulanylýar.[4]

Mundan başga-da, zyýan berijilere garşy göreşe adamlaryň golaýynda ýaşamaklary maksadalaýyk hasaplanmaýan siňekler, çybynlar, tarakanlar, garynjalar, düşek garynjalary, bitler we şuňa meňzeş antropodlary ýok etmek prosesine hem düşünmek bolar.[5]

Salgylanmalar

[düzet | çeşmäni düzet]
  1. "The History of Integrated Pest Management". courses.cit.cornell.edu. Archived from the original on 2020-11-25. Retrieved 2022-03-07. 
  2. "Designing an effective trap cropping strategy: the effects of attraction, retention and plant spatial distribution". besjournals.onlinelibrary.wiley.com. Archived from the original on 2022-02-28. Retrieved 2022-03-07. 
  3. "Pest control services". thebestsingapore.com. Archived from the original on 2022-02-28. Retrieved 2022-03-07. 
  4. "How to control pests in health care facilities". hfmmagazine.com. Archived from the original on 2022-02-28. Retrieved 2022-03-07. 
  5. "How to get rid of pests at home naturally". urbancompany.com. Archived from the original on 2022-02-28. Retrieved 2022-03-07.