Mazmuna geçiň

Zemzem

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Zem­zem su­wy ada­ty suw­dan has ýo­kum­ly­dyr. Onuň dü­zü­mi mi­ne­ra­la ju­da baý­dyr.

Zem­zem su­wu­nyň ni­re­den gel­ýän­di­gi hä­zir­ki teh­no­lo­gi­ýa mä­lim däl­dir.

Zem­zem su­wu­nyň çyk­ýan ýe­ri­niň tö­we­re­gin­de hiç hi­li gu­ýy ýok­dur. Ol de­ňiz­den 80 ki­lo­metr uzak­da ýer­leş­ýär. Bu şert­ler­de Zem­zem su­wy de­ňiz­den ýa-da baş­ga bir gu­ýy­dan gel­me­ýär.

Zem­zem su­wu­ny içen adam hem aç­ly­gy­ny hem suw­suz­ly­gy­ny gandyrýar.

Zem­zem su­wy ba­ry-ýo­gy 1,73 metr çuň­luk­da­ky gu­ýy­dan çyk­ýar.

Bü­tin­dün­ýä Sag­lyk gu­ra­ma­sy­nyň ha­sa­ba­ty­na gö­rä, Zem­zem su­wy dün­ýä­dä­ki aras­sa suw­la­ryň ha­ta­ry­na girýär.

Ame­ri­ka­da ge­çi­ri­len bar­lag­la­ryň ne­ti­je­le­ri­ne gö­rä, dü­zü­min­de mik­ro­or­ga­nizm we bak­te­ri­ýa bol­ma­dyk ýe­ke-täk suw Zem­zem su­wu­dyr.

http://turkmen.wap.ug[permanent dead link] saýtyndan göçürilip alyndy.