Mazmuna geçiň

Ybraýym pygamber

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ybrahym ýa-da Abraham [1] (Ybranyça אברהם), ýakyn B.e.öňki 2000 ýylda [2] ýaşap geçendigine ynanylan Ybrany [2][3] dini şahsyýet.

Umumy[düzet | çeşmäni düzet]

Yslama görä bir pygamber [4] Musaýylyk we Hristiýanlyga görä bolsa din atalary kabul edilýär. Yshak we Ysmaýylyň kakasy bolup, Ýahudileriň Yshagyň neslinden, Ysmaýylyň bolsa Yslam pygamberi Muhammediň we Araplaryň atalaryndan bolandygy ynanylýar[5]. Käbit çeşmeler Ybranylaryň Hindistan baglanyşykly we Ybraýymyň Hind asylly bir ruhany bolup günbatara göç eden bolup biljekdigini çak edyärler.[6][7]. Ybraýym we Brahmanyň käbir meňzeşlik figuratiw aýratynlyklarynyň bardygy hakynda syn edilipdir. Özüniň we aÿallarynyň atlary her ikisiniň hem «halkyň atasy» bolmaklygy Brahmanyň üstüne münip uçýan guşy dört elli bolmagyna garamazdan Ybraýymyň bir guşy dörde bölüp dört tarapa taşlamasy we çagyran wagty guşuň bölekleriniň bir ýere jemlenip direlip gelmegi ýaly meňzeš rowaýatlary bardyr.

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

1. ^ Biziň döwrümizdäki Musaýylaryň asly Türk Musaýy jemagaty. Erişim: 9. 01. 2012.

2. ^ a b "(Hebrew patriarch) İbrahim ." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.

3. ^ "Abraham." Oxford Dictionary of English 2e,Oxford University Press,2003.

4. ^ a b "Gurhany Kerim we Türkçe manysy" , Diýanet işleri Başkanlygy

5. ^ "Ibrahim ." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.

6. ^ Cemvakfi.org

7. ^ a b www.ihsaneliacik.com/2012/07/ramazan-kelimelerinin-dunyasi.html