Mazmuna geçiň

Witebsk döwlet tehnologik uniwersiteti

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Witebsk dowlet tehnologik uniwersitety-yokary umumy jayy Belarusiya Dowletinin Witebsk shaherinde yerleshyar.

Witebsk dowlet tehnologik uniwersitety

Bu Uniwersitetde 3000-den gowrak talyp okaýar, şol sanda türkmen talyplary hem ylym alýar. Elbetde bu Uniwersitet iň beti diýip bolmaz, yöne öz aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Uniwersitetiň iki sany umumy ýaşaýyş jaýy bolup, olar iki ädimlik aralykda, ýagny ýakynda ýerleşýär. Uniwersitetiň stadiony hem olardan daşda ýerleşenýän däldir. Başga bellemeli zatlaryň biri - sport toplumydyr. Onda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak mümkinçiligi bar (ýeňil/agyr atletika, basseýn, aýrobika we ş.m.). WDTU-da 7 sany fakultet:

  1. Ykdysadyýet
  2. Çeperçilik-tehnologik
  3. Mehanik-tehnologik
  4. Konstruktor-tehnologik
  5. Gaýbana (заочный)
  6. Kwalifikasiýany ýokarlandyryş we kadrlary taýýarlaýyş
  7. Ýokary okuwa taýýarlaýyş

Doly maglumat almak üçin aşakdaky saýta göz aýlaň.

Biziň salgymyz[düzet | çeşmäni düzet]

210035, г. Витебск Московский пр-т, 72 Tel: 8 (0212) 47-50-26 (rektoryň kabulhanasyokuwa kabul edilyan bolsa menin ady Agajan Familyam Babamyradow men oz unwerstetinize kabul etmegiňizi haýyş edyan

Ssylkalar[düzet | çeşmäni düzet]