William Randall Kremer

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
William Randal Cremer

William Randall Kremer-18.03.1828-22.07.1922

ÖMRI WE ZÄHMET ÝOLY BARADA GYSGAÇA[düzet | çeşmäni düzet]

Adatça, Randal ady bilen bilinýär we Parlamentiň iňlis liberal agzasy(iňlisçe: English Liberal Member of Parliament) bolan.

1965-nji ýylda Halkara işçiler Assosasiýasynyň(iňlisçe: International Workingmen's Association ) sekretarlygyna saýlandy, 2 ýyl soňra, ýagny 1867-nji ýylda öz islegi bilen işden çykdy.

1903-nji ýylda Halkara arbitražlyk(iňlisçe: international arbitration) işleri üçin we 1887-nji ýyldaky Anglo-Amerikan arbitraž ylalaşygyndaky(iňlisçe: Anglo-American arbitration treaty) zähmetleri üçin üçin Parahatçylyk ugry boýunça nobel baýragy bilen sylaglandy. Halkara Arbitraž ligasynyň (iňlisçe: International Arbitration League) düýbüni tutyjylardan.

Hagerston (iňlisçe: Haggerston) şäherinde onuň adyny göterýän mekdep bar.

BELLIKLER[düzet | çeşmäni düzet]

ýaý içinde iňlisçesi görkezilen türkmençe sözler öz terjimäm, türkmen diline geçirlende belki başga şekilde geçýändigini gözöňünde tutup iňlisçesini hem goýdum.

ýazgyda şeýle(gyşyk) ýazylan sözler birbirine bagly bolan sözlerdir.

SALGYLANMA[düzet | çeşmäni düzet]

Iňlisçe wikipediadaky makalanyň terjimesi: Randal Cremer