Mazmuna geçiň

Wikipediýa:WikiTaslama Taryh

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Baş Sahypa Gatnaşyjylar Makalalar Ara-alyp maslahatlaşmak

WikiTaslama Taryh

Türkmen Wikipediýasyndaky Taryh WikiProektine hoş geldiňiz!

Biz Wikipediýanyň taryh bilen baglanyşykly mowzuklary gurşap almagyny gowulandyrmaga bagyşlanan topar. Bize goşulmak isleseňiz, adyňyzy taslama agzalarynyň sanawyna goşup bilersiňiz.

Bu wikiproektiň maksaty: a) taryh bilen baglanyşykly makalalary döretmek, giňeltmek we goldamak arkaly Wikipediýanyň taryhy gurşap almagyny gowulandyrmak. b) taryhyň ähli taraplaryny beýan edýän makalalar üçin görkezmeler we teklipler bermek. ç) Wikipediadaky taryh bilen baglanyşykly meseleler üçin ara alyp maslahatlaşmagyň merkezi nokady bolup hyzmat etmek. d) taryh portalyny we onuň kiçi portallaryny goldamak. e) maglumat stolundaky taryh baradaky soraglara jogap bermek, esasanam gumanitar ylymlar bölümi.