Wikipediýa:WikiTaslama Informatika

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

WikiTaslama Informatika

WikiTaslama Informatika sahypasyna hoş geldiňiz. Taslamanyň maksady, kompýuter ylymlary bilen gyzyklanýan jemgyýeti döretmek we Wikipediýanyň kompýuter ylymlary makalalaryny gowulandyrmak boýunça tagallalary utgaşdyrmak üçin esasy nokady üpjün etmek. Taslamanyň çägine kompýuter ylymlary we kompýuter ýaly ähli makalalar girýär.

Bu taslama gatnaşmak isleseňiz, gatnaşyjylaryň sanawyna öz adyňyzy goşup bilersiňiz. Bu taslamany gözegçilik sanawyňyza goşmak we gepleşik sahypasyndaky çekişmelere goşmak bilen taslama ösüşleri bilen habarlaşyň.

Gatnaşyjylaryň sanawy[çeşmäni düzet]