Wikipediýa:Türk Dilleri Wikimarafony 2020

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Türk dilleri wikimarafony 2020
Iýun 1 - Iýun 30, 2020

Halkara esasy taslama sahypasyna ýetmek üçin şu ýere basyň

Türk Dilleri Wikimarafony 2020, 2020-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 30-njy iýunyna çenli aralykda guralan halkara mazmuny ösdürmek taslamasydyr. Bäsleşigiň maksady, Wikipediýanyň dürli dil bölümlerinde türk dilli halklaryň geografiki obýektleri, medeniýeti we gözel ýerleri barada makalalar döretmek we Türk dillerinde gürleýän Wikipediýaçylaryň arasyndaky gatnaşyklary güýçlendirmekdir.
Aşakdaky baýdaklara bassaňyz, döredilmeli makalalaryň sanawyna girer..
Bellik: Aşakda döredilmeli makalalaryň sanawy..


Gatnaşanlar tarapyndan döredilen we kämilleşdirilen makalalaryň sanawy
Bäsleşik, türk, azerbaýjan, tatar, krym tatar, tuwa, ýakut, gagauz, başgyrt, özbek we gazak dillerindäki Wikipediýa taslamalarynda parallel ýagdaýda geçirilýär.
Guramaçylar