Mazmuna geçiň

Wikipediýa:Botlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Wikipediýada Bot (“robot”) el bilen ýerine ýetirmek üçin köp wagt talap edýän şol bir görnüşi ýerine ýetirmek üçin ýörite programma .

Türkmen dili bölüminde botlara rugsat berilýär, ýöne bot eýeleri öz mümkinçiliklerini jogapkärçilikli ulanmalydyrlar. Her botyň aýratyn hasaby we eýesiniň sahypasyna baglanyşyk bolmaly we botyň ady "OwnerBotName" görnüşinde bolmaly. Şeýle hem ulanyjy-bot sahypasynda doldurylan {{bot}} şablonynyň bolmagy islenýär .

Botlar , üýtgeşmeler bilen täze üýtgeşmeler sahypasyny doldurmazlygy üçin hasaba alynmaly . Bot bellige almak üçin Wikipediýa: Bot ýagdaýy talaplar sahypasyna haýyş iberiň.