Mazmuna geçiň

Welosiraptor

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Welosiraptor (Velociraptor) takmynan 75 million bilen 71 million ýyl ozal Aziýada Giçki bogaz döwründe ýaşap geçen kiçijik dinozawrlaryň bir görnüşidir. Iki görnüş häzirki wagtda ykrar edildi, beýlekiler geçmişde bellendi. Görnüş görnüşi V. mongoliensis bolup, 1924-nji ýylda atlandyrylýar we beýan edilýär.