Mazmuna geçiň

WWE

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

World Wrestling Entertainment Inc. (täjirçilik belligi WWE) Amerikanyň göreş göreşidir. Global integrirlenen metbugat we güýmenje kompaniýasy hökmünde WWE kino ýaly beýleki ugurlarda-da işleýär. Mundan başga-da, kompaniýa wideo oýunlaryny we hereket sanlaryny öndürmek üçin intellektual eýeçiligine ygtyýarnama bermek isleýär.

Beýleki professional göreş kompaniýalary ýaly; WWE-de ssenariýler diňe sport çäreleri üçin ýazylýar we hereketler dogry ýerine ýetirilmän we hereketler hakyky bolany üçin köplenç şikes, ölüm we şikes ýetmek howpy bar. WWE eýesi Wins MakMahon, 1989-njy ýylda; ilkinji sport komissiýasynyň salgytlaryndan gaça durmak kararyny kabul etdi. WWE 1980-nji ýyllardan bäri özüni köpçülige "sport güýmenjesi" hökmünde görkezmäge synanyşýar we girdeji gazanmak üçin kompaniýa üçin önüm satyp başlaýar.

Stefani MakMahon häzirki wagtda kompaniýanyň wagtlaýyn prezidenti we baş direktory . Kompaniýany esaslandyryjy Wins MakMahon aýaly Linda , çagalary Şane we Stefani we giýewisi Pol Leweskiden ('''Triple H''' ady bilen tanalýar) MakMahon maşgalasy kompaniýanyň 70% paýyna we 96% ses güýjüne eýe. 2014-nji ýylyň awgust aýynda; Kompaniýa bilen dowam edýän mesele sebäpli Eminence Capital Nýu-Ýorkda ýerleşýän kompaniýa WWE-de 9,6% paý berdi, MakMahon maşgalasy häzirki wagtda WWE-de 90,4% paýa eýe. [11-nji]

Bu kompaniýa 1980-nji ýylyň 21-nji fewralynda doly guruldy we ozal Titan Sports ady bilen tanalýardy , 1979-njy ýylda Massaçusets ştatynyň Günorta armarmut şäherinde esaslandyryldy . Kapitol göreş korporasiýasynyň ady; 1982-nji ýylda Bütindünýä göreş federasiýasy WWF -e öwrüldi. Soňra ady; 1998-nji ýylda Bütindünýä göreş federasiýasy, Inc. , soň 1999-njy ýylda Bütindünýä Göreş federasiýasy güýmenje, Inc. we ahyrynda, 2002-nji ýylda Bütindünýä Göreş güýmenjesi, Inc. üýtgedildi.

WWE

2011-nji ýyldan başlap, diňe kompaniýanyň kanuny ady üýtgese-de, kompaniýa; özüni "WWE" ady hökmünde tanatmagyny dowam etdirýär.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

https://tr.wikipedia.org/wiki/WWE