Mazmuna geçiň

Urmiýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Urmiýa

Urmiýa (pars. اورمیه)- populationerli ilatyň arasynda UrmuEýranyň Günbatar Azerbaýjan welaýatynyň dolandyryş merkezi we iň uly şäheri we esasy medeni we dini merkez bolan Azerbaýjanyň iň gadymy we iň uly şäherlerinden biri bolan Urmia okrugy. Urmiýa şäheri, Urmiýa kölüniň 18 km günbatarynda, deňiz derejesinden 1330 metr (4360 fut) belentlikde ýerleşýär. Urmiýa köli dünýäniň iň duzly köllerinden biridir we şäheriň gündogar serhedine uzap gidýär. Welaýatyň daglary ony Türkiýeden we Yrakdan aýyrýar. Urmiýada howa gyşda sowuk, tomusda ýumşak we salkyn.[1]

Urmiýa sözüniň gelip çykyşy[düzet | çeşmäni düzet]

Urmiýa adynyň gelip çykyşy barada dürli pikirler bar. Taryhçy we eýranolog Riçard Nelson Friniň pikiriçe, Urmiýa ady Urartu sözi bilen baglanyşykly. [8] Başga bir taryhçy, indolog Tomas Burowyň pikiriçe, Urmiýa hindi-eýran dillerinde urmi-tolkun ýa-da urmýa "tolkun" diýmekdir. Asserli Assiriýa dilinde mia sözi "suw" sözüne deňdir. Urmiýanyň gysgaça "Suw şäheri" diýmegi aňladýar. 1921-nji ýylda şäheriň ady Urmiýa bilen birlikde Urumiýa ýa-da Urmi ady bilen tanalýardy. Pahlawi neberesiniň höküm süren döwründe şäher Reza Şah Pahlawiniň hormatyna "Rezaiyeh" diýlip atlandyryldy.[2]

Daşarky çykgytlar[düzet | çeşmäni düzet]

  1. az.wikipedia.org
  2. web.archive.org