Ulanyjy çekişme:Brigadir

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Brigadir!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


--Absar 12:48, 27 December 2006 (UTC)

Kerim Gurbannepes[çeşmäni düzet]

Salam Brigadir,
Kerim Gurannepes hakynda ýazanlaryň üçin sagbol. Ýöne ýazanlaryň ensiklopediki maglumat däl. Şol sebäpli gynansak hem aýyrmaly bolaýmagy mümkin. Kerim Gurbannepes hakda ensiklopediki maglumat ýazsaň hoşal bolardyk.
Hormat bilen,
--Parahat 13:38, 11 December 2006 (UTC)

Kerim Gurbannepesiň biografiýasy[çeşmäni düzet]

Ýene salam,
Onda senden biografiýa garaşaly. Soňra "Eserlerinden nusgalar" şeklinde bir bölümiň aşagynda ýa-da "discussion" sahypasynda şu wagtky ýazanlaryňy goýarys.
Goşantlaryňa sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Sagbol,
--Parahat 13:53, 11 December 2006 (UTC)