UTP

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

UTP (Universiti Teknologi Petronas) - Malaýziýa döwletiniň ýüzlenmesi bilen Petronas şereketiniň 1997-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda esaslandyran tehnologik uniwersitetidir. Petronas firmasy her ýylda 10 okuwçyny synag edip şol uniwersitede pul hemaýady bilen bile iberýär. Okuwçylar gutaryp geleninden soňra firma işlap bermeli.

Petronasyň Tehnologik Uniwersitetiniň täze okuw binasy.