Tigran Petrosian

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Tigran Petorosiýan
Tigran Petorosiýan

"Tigran Petorosiýan" Sowet-Ermeni dünýä belli küşt ussady.Tigran Petorosiýan 1963-nji we 1969-njy ýyllar arasynda dünýäniň küşt boýunça çempiýony diýen ady göterdi.Tigran Petorosiýan küşt oýnunyň iň goraga ökde çempiýony hasap edilýär,şol sebäbden hem lakamy "Polat Tigran" diýip tutulupdyr.