Tekstil

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Tekstil pudagynda dokma, örme we ş.m. önümçilik prosesi bilen öndürilen matalara tekstil diýilýär.

Taryhy[üýtget]

Tekstil önümçiligi iň gadymy sungatlaryň biri bolup, senagat rewolyusiýasy bilen önümçilik tizliginiň artdyrylmagy we prosesleriniň kämilleşdirilmegi, ilkinji tekstil önümleri bilen häzirkizaman önümleriniň arasynda diňe hil we mukdar taýdan ösüş bilen netijenlendi. Önümlerde we önümçilik logikasynda bolsa kän bir üýtgeşiklik bolmady.
Paleolit döwrüne degişli diýlip çaklanylýan ilkinji tekstil önümleri Ýakyn Gündogarda tapylypdyr.

Çig Mallar[üýtget]

Tekstil pudagynda ulanylýan çig mallar ösümlik, haýwan, mineral we sintetik süýmlerdir.

Haýwan Süýmleri[üýtget]

Haýwan süýmleri üçin eldeki we ýabany haýwanlaryň tüýlerinden ýa-da gyllaryndan peýdalanylýar.

Tüý süýmler[üýtget]

Iň esasy tüý süými goýun ýüňüdir.

Gyl süýmler[üýtget]

Geçi, at, towşan ýaly haýwanlaryň gyllary.

Ýüpek[üýtget]

Ýüpek ýüpek gurçugyndan alynýar we ýeke-täk yzygider tebigy süýmdür.

Ösümlik Süýmleri[üýtget]

Pagta, keten, bambuk süýmleri geýim öndürmek maksady bilen ulanylýar.

Mineral Süýmler[üýtget]

Aswest we bazalt süýmleri esasan hem gurluşyk pudagynda tehniki tekstiller hökmünde giňden peýdalanylýar.

Emeli we Sintetik Süýmler[üýtget]

Tebigy Polimerler[üýtget]

Sintetik Polimerler[üýtget]

Polikarbamid Poliolefin Poliviniller Poliuretan Poliamid Poliester Sintetiki Poliizopiren