Syýasy garaýyşlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Öňi bilen syýasat näme bu soraga jogap bereliň.

Syýasat gysgaça dolandyrmak. Meselem bir maksat bar, diýeli pili awlamak. Şol pili has aňsat awlamak üçin awçylary dolandyrmak. Kim näme etmeli, kim pile nireden ýakynlaşmaly, ýüp kimde, naýza kimde bolmaly. Yagny syýasadyň maksady adamlara etmeli işini görkezip, düşündirip, adamlaryň özleri üçin peýdaly işleri amala aşyrmak diýsek ýalňyş bolmaz.

Syýasy garaýyşlar.
Şu günki günde 20 den gowrak syýasy garaýyş bar: Sosýalizm, Kommunizm, Marksizm, Anarhizm, Liberalizm, Nasizm, Faşizm, Pasizm, Demokratiýa, Teokratiýa, Plutokratiýa we başgalar.

Çeşmeler[üýtget | edit source]