Mazmuna geçiň

Spirt

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Uglewodorod radikalyna görä[Çeşme zerur] , gidroksil önümler alifatik,halkaly we aromatik toparlara bölünýärler. Alifatik we halkaly toparlarda emele gelen gidroksil önümlere spirtler diýilýär.

Spirdiň alnyşy[düzet | çeşmäni düzet]

Gidroksil-OH toparlaryň sanyna görä bir,iki we üç atomly toparlara bölünýärler. Bir atomly doýan spirtler, alkanlarda wodorod atomlarynyň biriniň deregine OH-funksional toparyň tutmagyndan emele gelýär. Bir atomly doýan spirtleriň umumy formulasy CnH2n+1OH-dyr. Alnyş usullary.Alkanollary almak üçin galogenalkanlary,alkenlary, uglerod(II)oksidini we ş.m. ulanylýar.Esasy senagat birleşdirýärler,uglerod(II) oksidini we karbonil birleşmeleri gidridleýärler,uglewodorodlary fermentleriň täsiri bilen gaýtadan işlenilýär. Atlandyrylyşy.Spirtler Halkara IYUPAK atlandyrylyşy boýunça,uglewodorodlaryň atlarynyň yzyma -ol goşulmasy goşulyp atlandyrylyşy. Meselem: CH3--OH-metanol,C2H5OH-etanol, C3H7OH-propanol we ş.m.