Soltan tutujy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Kokatiel (latynça: Nymphicus hollandicus) maşgala kokatusyndan (Cacatuidae) sary, ak we çal kokato.

Esasy iýmitleri tüwi, tohum, guradylan injir, käşir, armut sapagy, alça sapagy we ş.m. Erkeklere öýkünmek ukyby bar. Tohum we tüwi ýaly iýmitleri berip, adamlara öwrenişip bolýar. Köpçüligi halaýarlar, kapasada saklanmagy halamaýarlar, erkekleriň eňegi gaty güýçli. Ortaça ömrüň dowamlylygy 15-25 ýyl. Howanyň yssy görnüşi bolansoň, özlerini 15 gradusdan pes duýmaýarlar.

Soltan towuklarynyň 4 esasy mutasiýa bar: lutino, adaty çal, pirog we merjen. Şeýle hem darçyn, albino we ak reňk ýaly az aýdylýan mutasiýa bar, olar bilen birlikde bolup biler. Kokatieliň kodlanmadyk şekili adaty çal gen göterýän guşlarda henizem görünýär.