Skilur

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Skilur Tawroskifleriň patyşasy bolup miladydan öňki 130-njy m. ö. 114-nji ýyllarda Sak-skiflere (içoguz) hökümdarlyk edipdir. Onuň döwründe Skif serhetleri Tawridadan Dnepr derýasy aralygynda, günortada bolsa günorta Buga çenli uzapdyr. Ýurduň täze paýtagty Skif-Nepal bolupdyr. Skif-Nepalda Skiluryň ogly Pelek bilen tama şekillendirilen suraty tapylypdyr. Bulardan başga-da hökümdaryň statuýasy hem gazuw-agtaryş işlerinde tapyldy. Bu suratdyr tapylan şekiljiklerden çen tutsaň Skiluryň döwründe medeniýet ösüpdir we üns berlipdir.