Sakgal ýagy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Sakgal ýagy erkekler üçin kosmetiki önüm bolup, "ýumşak, ýalpyldawuk we tekiz" bolmagy üçin sakgalyň aşagyndaky derini we sakgalyň özüni iýmitlendirmek üçin ulanylýar. Sakgal ýagy sebum ýaly deriniň öndürýän tebigy ýaglaryny meňzeýär we esasan daşaýjy ýaglardan we efir ýaglaryndan durýar.


Goşundylar[düzet | çeşmäni düzet]

Sakgal ýagy önümleri, jojoba ýagy, argan ýagy, kokos ýagy, üzüm tohumy ýagy, kenep ýagy ýaly dürli maddalaryň garyndysy bolup, göni follikula gidip, gijilewük, duýgur deri ýa-da guraklyk ýaly sakgal meselelerini çözmek üçin ulanylýar. saç kondisionerine meňzeş moda.

Sakgal ýagy, adatça, erkeklik ýaly dürli tebigy we emeli, süýjüden ajy ýaly yslary ulanýar we kölüň ýa-da erişiň ýerini çalmak üçin ulanylýar.

Peýdalary[düzet | çeşmäni düzet]

Sakgal ýagy önümleri, jojoba ýagy, argan ýagy, kokos ýagy, üzüm tohumy ýagy, kenep ýagy ýaly dürli maddalaryň garyndysy bolup, göni follikula gidip, gijilewük, duýgur deri ýa-da guraklyk ýaly sakgal meselelerini çözmek üçin ulanylýar. saç kondisionerine meňzeş moda.

Sakgal ýagy, adatça, erkeklik ýaly dürli tebigy we emeli, süýjüden ajy ýaly yslary ulanýar we kölüň ýa-da erişiň ýerini çalmak üçin ulanylýar.

Himiki makiýaup we formulalar [redaktirlemek][düzet | çeşmäni düzet]

Sakgal ýaglary sebum diýlip atlandyrylýan deriniň öndürýän tebigy ýaglaryny öýkünmek niýeti bilen öndürilýär. Daşaýjy görnüşli ýaglarda, adatça, A, D we E witaminleri, şeýle hem linoleý kislotalarynyň ýokary konsentrasiýasy we ole turşulyklarynyň az konsentrasiýasy bar. Aýratynlyklaryny we ysyny ýokarlandyrmak üçin ýagyň içine tebigy we sintetiki yslar goşulyp bilner. Tebigy yslar (efir ýaglary, mutlaklar we ekstraktlar) sintetiki yslardan tapawutly alynýar [4] we işleýşini ýokarlandyrýan dürli himiki birleşmeler bar. Bu antibakterial, dezodorant, çişmä garşy we garramaga garşy sakgal ýaglaryny berip biler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda satylýan sakgal ýaglary, bejeriş usulydygyny öňe sürýän FDA tarapyndan tassyklanmalydyr.

Tebigy sakgal ýaglary, adatça, daşaýjy ýaglar we efir ýaglary, mutlaklar we / ýa-da ekstraktlar bilen döredilýär. Daşaýjy ýaglar önümiň göwrüminiň esasy bölegini emele getirýän we derini we sakgalyny düzmek üçin düzülen ýaglardyr. Daşaýjy ýaglaryň iň meşhur görnüşleri kokos, üzüm tohumy, jojoba, safran we argan. Sakgal ýaglary üçin tebigy hoşboý ys hökmünde ulanylýar, ýöne aromaterapiýa peýdasy hem bolup biler. Efir ýaglary, absolýutlar we ekstraktlar adatça gaty güýçli bolansoň, himiki ýanmalara ýa-da deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler, adatça olary eritmek üçin göteriji ýaglar bilen jübütlenýärler.

Meşhurlyk[düzet | çeşmäni düzet]

Sakgal ýagynyň we sakgal ösdürip ýetişdirýän önümleriň ätiýaçlygy, pudaklaryň ýüz saçlaryna "has rugsat berýän" bolmagy sebäpli ýokarlanýar.

Şeýle hem serediň[düzet | çeşmäni düzet]