Mazmuna geçiň

Sahaba

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Sahaba ýa-da ashaby. Muhammet pygamberiň ony gören we oňa Allahyň Resuly hökmünde ynnanýan sahabalary, ýagny ömrüniň ahyryna çenli musulman boldular.

Ilki bilen diňe muhammet pygamberiň harby kampanýalaryna göniden-göne gatnaşan we muslman goşunynyň iň ygtybarly bölegini düzýänlere sahabalar diýilýärdi. Pygamberiň maşgala agzalary we oňa duşan çagalara sahabalar diýilýär.Sahabalar, diňe pygamberlik başlamazdan ozal duşuşan we şondan soň duşuşmadyk adamlar däl.