Mazmuna geçiň

Podşipnik

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Podşipnik (iňl. bearing, nem. lager), biri-biri bilen gatnaşyga girýän we iň az sürtülme ýitgisi bilen degişlilikde hereket edýän iki maşyn elementiniň arasyndaky baglanyşygy we otnositel hereketi üpjün edýän maşyn , ugur boýunça otnositel hereketlere rugsat bermeýär. üstünde hereket edýän güýç ýa-da güýçler we bu güýçleriň bedene geçmegini üpjün edýär. Olara hiç hili ýük bolmadyk podşipniklere ýol görkeziji podşipnikler diýilýär.

Bir hatar çuň çyzykly top göteriji enjam:
1) daşky halka
2) top (togalanýan korpus)
3) bölüji
4) awtoulag ýoly
5) içki halka.
Köp sanly podşipnikler
Dürli ululykdaky we dizaýnly rulmanlar(podşipnikler)

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]