Mazmuna geçiň

Owiraptor

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Owiraptor (ýumurtga ogrusy), giçki bogaz döwründe Aziýada ýaşan dinozawryň bir görnüşidir. Ilkinji galyndylar 1923-nji ýylda Roý Çapman Endrýu tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän paleontologiki ekspedisiýa wagtynda Mongoliýanyň -dan ýygnalyp, indiki ýylda “Oviraptor” filoseroplarynyň görnüşi we görnüşi Genri Fairfild Osborn tarapyndan atlandyryldy. Jyns ady, ýumurtga ogurlamak endikleriniň ilkibaşdaky pikirine degişlidir we belli bir at, keratopiýa ýumurtgalarynyň ileri tutulýandygyny görkezýän bu pikiri güýçlendirmek üçin niýetlenendir. Owiraptor jynsyň köp sanly nusgasyna degişlidigine garamazdan, holotip hasaplanýan ýekeje bölek süňkünden, şeýle hem on bäş töweregi ýumurtganyň höwürtgesinden we kämillik ýaşyna ýetmedik birnäçe bölekden belli.