Mazmuna geçiň

Numizmatika

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Numizmatika – dürli döwürlede ỳasalan medallary we zikgelenen şaỳlyklary öwrenỳän ylym. Numizmatika şol ỳazalan medallaryñ, ordenleriñ we şaỳlyklaryñ hilini nähili zatdan ỳasalandygyny, şol bir wagtda olaryñ ỳüzünde şekillendirilen şekilleri we ỳazylan ỳazgylary öwrenmek bilen meşgullanỳar.