Mazmuna geçiň

Nobel baýragy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Nobel Baýragynyň düýbüni tutyjy: Alfred Nobeldir. Himiýa ugry boýunça Nobel baýragy, Fizika ugry boýunça nobel baýragy, Medisina ugry boýunça Nobel baýragy we Edebiýat ugry boýunça Nobel baýragy, Parahatçylyk ugry boýunça Nobel baýragy görnüşleri bardyr. 1901-nji ýylda başlanyndan bäri her ýyl(käbir ýyllarda dürli sebäpler bilen berilmedi) gowşurylyp gelinýär. 1990-njy ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda Oslo şäherinde gowşurylýar.