Nikolaý Noskow

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ady: Nikolaý Noskow

Doguldy: 12.01.1956 ý. (60 ýaş)

Doglan ýeri: Gžatsk

Boýy:182

Käri: pewes, sazanda, kompozitor.

Öýlenen

Nikolaý Noskow kiçilikden sazandalyk edip aýdym aýdar eken. Ol populýar Rok kollektiwi bilen Amerikada sowet toparyna gatnaşyp ol ýerde sazandalyk edipdir. Ol şol ýerde «Park Gorkogo», «Paranoýýa» we «Eto zdorowo» ýaly döredijilik sazlaryny hödürläpdir.

Umumy[düzet | çeşmäni düzet]

Nikolaý 1956-njy ýylda kiçeňiräk Gžatsk şäherinde dünýä inipdir. Öýlenip maşgala guranyndan soň 4 çagasy bolupdyr. Kakasy Iwan Aleksandrowiç Etkombinatda (mýasokombinat) işläpdir. Ejesi Ýekaterina Konstantinowna. Nikolaý 8 ýaşlarynda maşgalasy Çerepowese göçüp barýarlar. Nikolaý şol ýerde okuwa gatnap başlaýar. Ýokary synplarda wagtlary mekdebiň hor sungatyna gatnap başlaýar. Onuň sazanda bolup ýetişmeginde kakasynyň itergisi bolupdyr. Şeýdip Nikolaý 14 ýaşa ýetende sazandalyk arzuwlaryna gowşup başlaýar. Orta mekdebini tamamlanyndan soň Professonal tehniki uçilişasynda ýörite elektrik bolup işe başlapdyr. Ol özüniň döreden sazlary bilen meşhurlyk gazandy.

Döredijilik sazlary[düzet | çeşmäni düzet]

  • Н. Л. О. (N.L.O.)
  • Gorky Park
  1. Блажь
  2. Паранойя
  3. Дышу тишиной
  4. По пояс в небе
  5. Оно того стоит
  6. Без названия