Nikkolo Makiawelli

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Maý 1469 – 21 Iýun 1527), taryh ve syýaset biliminiň gurujusy bolan  Floransaly filazof, döwlet adamy, esgeri strategiyaçy, şahyr we oyun ýazary. İtalyan Rönesansçylarynyň düybünü tutujularyndan.

Iň meşhur eseri Hökümdar'da, politik ýazynyň taryhynda byrynjy gezek höküm süren hökümediň alynşy we nädip goramaly we din meselesini döwlet işlerine garyşdyrmamaly diyip nygtap geçýär. Ömürü ötünçä Italýanyň birleşmesini arzuwlap gezdi.

Kytabyndada boluşu ýaly siyasetde git-gide hyrsly byr lider maksadyna nadip ýeter nadip özünü alyp barar ,esasanda harwy tarapdan we strategiýa tarapdan nadip döwledi işledmeli bolýan ýagdaýyny nygtap geçyär.

Machiavellizm diýilende esasan aklymyza gelejek onuň şu düşünjesidir,,Maksadymyza ýetmek üçün her yol mübahdyr"

Ýene de DiderotRousseauFichte we Hegel ýaly filozoflar Machiavelli düşünjesiniň pozitiw taraplaryny öňe çykarmana synanşdylar. 

Nikkolo Makiawelli
Portrait of Niccolò Machiavelli by Santi di Tito.jpg
AdyNikkolo Makiawelli
Doglan wagty 3,Maý, 1469
Floransa/İtalya
Ölen wagty 21 Iýun, 1527
Käri Syýasat alymy, Syýasat pelsepesi
Goşantlary Syýasat,Pelsepe

Daşarky çykgytlar[düzet | çeşmäni düzet]