Nika Melia

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Nika Melia

Nikanor (Nika) Melia (1979-njy ýylyň 21-nji dekabrynda doglan) Birleşen Milli Hereketiň başlygy we Gürjüstanyň mejlisiniň agzasy bolan gürji syýasatçysy. 2016-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli Birleşen Milli Hereketden Gürjüstanyň mejlisiniň agzasydy. Onuň ýerine Badri Basişwili geldi. Oksford Bruks uniwersitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça magistr derejesini alýar.

Ol 2020-nji ýylyň islendik tapgyrynda 1-nji ýeri eýelän ýeke-täk oppozisiýa kandidaty. Jorjiýa kanun çykaryjy saýlawy, ýöne boýkot etdi we ikinji tapgyra gatnaşmady.

2019-njy ýylyň iýun aýynda 20–21-nji iýunda Tbiliside geçirilen gürji protestlerinde toparlaýyn zorlugy guramak ýa-da dolandyrmak ýa-da oňa gatnaşmakda aýyplanyp, girew bilen boşadyldy.

2020-nji ýylyň dekabrynda Grigol Waşadze işinden aýrylandan soň Birleşen Millet Hereketiniň başlygy wezipesine saýlandy.