Nejati Şaşmaz

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Möjekler Jülgesi Duzak(türk. Kurtlar Vadisi Pusu) seriýalyň Polat Alemdar atly baş gahrymanydyr. Doly ady Muhammet Nejati Şaşmazdyr(türk. Necati Şaşmaz). 1971-njy ýylyñ 15-nji Dekabyrynda Türkiýeniñ Elagyz welaýatynda dogdy. Asyl käri syýahatçylyk bolan Necati Şaşmaz, okuwyny Kanada-da okady. ABŞ-da 6 ýyl galan Nejati Şaşmaz 2001 ýylynda maşgalasyny gömek üçin gelende yzyna gidiş üçin uçar biletini 11 sentýabyr 2001 gününe aldy. Amerikada bolup geçen atyşmalar sebäpli (ýagny Bin Ladenin adamlarynyn ABŞ-da 2 etažy uçarla (samalýot) ýykan güni) uçar ABŞ-laryna girmeden yzyna gaýdan Necati Şaşmaz maşgalasynyn maslahaty bilen Amerika gitmegi goýbolsun etýär. Durmuşuna Türkiýede ýaşamaga dogam eden Nejati Şaşmaz Ankarada özüne bir iş açyar. Kän wagt geçmeden Osman Synaw bilen bir iş görüşmäne başlady. Osman Synaw bir seriýal (kino) planlaýan senem baş gahryman etmäge karar berdim, sözlerine "pikirlenip göreýin" diýen Nejati Şaşmaz bir aý soñra razy boldy. Durmuşyny doly üýtgetdigini önki durmuşunyñ galmadygyny aýtdygy Kurtlar Vadisi ( Möjekler Jülgesi ) seriýalyna şeýle başlan Nejaty Şaşmaz, öñki durmuşunyñ galmadygyny: " Meni diñe Ankarada öz adym bilen çagyrýalar, Istanbulda hemme kişi maña Polat diýýär" sözleri bilen dile getirdi. Raji Şaşmaz (Kurtlar Vadisi seriýalyñ senaristi/ ýazyjysy) we Zübeýir Şaşmaz atly iki dogany bardyr.

Salgylanma[düzet | çeşmäni düzet]