Natural sanlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Natural sanlar predmetleri – naturalary – sanamakda ulanylýan sanlardyr(bir alma, iki alma, üç alma, ...)

San okunda O nokatdan sagda[OE1],[OE2],[OE3],[OE4],... kesimlere degişli sanlar: 1, 2, 3, 4,...ýaly belgilenerler. Olara natural sanlar diýilýär we N bilen belgilenýär. Başgaça, natural sanlar predmetleri – naturalary – sanamakda ulanylýan sanlardyr. Natural sanlaryň üstünde deňeşdirmek, goşmak, aýyrmak, köpelt-mek, bölmek we natural derejä götermek amallary kesgitlenendir. k we n sanlar deňeşdirilende aşakdaky ýagdaýlar bolup bilerler:

k<n , k=n , k>n .

k we n sanlaryň:

 • jemi S=k+n ;
 • tapawudy r=k-n ;
 • köpeltmek hasyly p=k×n , p=k·n , p=kn ;
 • paýy q=k÷n ,q=k/n

ýaly belgilenýärler. n sanyň k-njy derejesi

munyñ manysy A gezek n bar diýmek. ýaly belgilenip, n sana derejäniň esasy, k sana bolsa, görkezijisi diýilýär. Derejä götermek amalynyň aşakdaky häsiýetlerini belläliň:

 1. Eger m=n bolsa, onda ∀k ∈ N:

  eger m>n bolsa, onda

 2. Islendik natural sanlar üçin derejä götermek amaly kesgitlenendir;
 3. Islendik k, n natural sanlar üçin ýeke-täkdir;
 4. Islendik k, n natural sanlar üçin natural sandyr;
 5. Islendik k, n, p natural sanlar üçin  ;
 6. Islendik k, n, p natural sanlar üçin  ;
 7. Islendik k, n, p natural sanlar üçin .