Mazmuna geçiň

Nataşa Ýarowenko

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Nataşa Ýarowenko (d. 23 iýul 1979 Odessa) Ispaniýadan gelen Ukraýinaly aktrisasy we modelidir. Ýarowenko ilkinji gezek Kataloniýa telewideniýasynda işleýär we ol ýerde çykyş edip baslaýar. Nataşa Ukraýinanyň Odessa şäherinde 1979-njy ýylyň 23-nji iýulynda dünýä indi. Filologik Romantizm we Germen dillerinde Odessa uniwersitetini tamamlaýar we lisans derejesine eýe bolýar. Ukraýinça, rusça, italýança, ispança we iňlisçe dillerine ezberleýär. 2000-nji ýylda maşgalasy bilen Ispaniýanyň Barselona şäherine göçüp barýar. Nataşany meşhurlyga elten Barselonanyň modelýar suratçysy eken. Soňra-da kinofilmlere gatnaşyp başlaýar. Ol: «Dürst bolmagym üçin aktrisa bolmak isledim. Meň muňa diýseň şat» diýip duýgularyny bildirýär. Ýarowenko «Otly otag» kinofilminde baş keşplerde oýnandygy üçin «Iň gowy zenan oýunçysy» baýragyna eýe boldy.

Kinofilmleri

2008 –Diary of a Nymphomaniac (Maýe)

2009 –Black Buenos Aires (Alma)

2010 –Otly otag (Nataşa)

2011 –Order of the Grail (Sigrid)

2013 - Aftershock (Irina)