Mazmuna geçiň

Nar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

NAR

Boýy 10 metre  ýetyan gyrymsy ýa-da şahalak agaç. Naryň ýas ýapraklary ýasylymtyl sary, garrylary bolsa goňrumtyl çal reňkdedir. Yapraklarynyň ujy çowly we gyralary ýylmanak we ýalpyldowuk bolýar. Ýeke ýeke çykýan iri gyp-gyzyl guljagazy baldaklarynyň depesinde ýerlesyar. Nar hasylly ozbolsly miwe bolup gaty gabyk bardyr. Onun içinde köp sanly tohumjagazlar bolup ol tohumjagazlaryň hem daşy iýilýan suwly  nar tohumynyň eti bilen ortülendir. Yabany görnüşinde Zakawkaziýada , Orta Aziada duş gelýar. Nar miwesiniň şiresinde şeker limon we alma kislotalary , azotly matdalar, fitonesitler we köp bolmadyk mukdarda C witamin bolýar. Onuň miwesiniň gabygynda, agajynyň kökünde we gabygynda ey beriji maddalar bardyr. Ol ey beriji madda hökmünde diňe yokary sortly derileri, genlerieylemek uçin peydalanylyar. Nar agajynyň gabygynda we kökünde soguljanlara garşy  güyçli täsir etyan pelterin, izopelerin, metilizoselterinalkaloidleri we beylekiler bolýar.

Gurdowa Ayjeren IUHD Halkara maliye