Muzeý tomzagy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Owunjak gara reňkli tomozajyk, liçinkasy goňrumtyl reňkli, tüýlüje, üç jübüt kükrek aýaklyja çalasyn hereketli bolýar. Muzeý tomozagy we onuň liçinkasy zoologik mirashanalarda ýaşaýarlar hem-de zoologiýa kolleksiýalary bilen iýmutlenýärler. Esasanam, tomozagyň liçinkasy haýwanlardan taýýarlanylan gäpleri iýip, uly zyýan berýärler. Oňa garşy zäherli gaz we ýakymsyz ys bölüp çykarýan himiki zäherli maddalar ulanylýar.