Mazmuna geçiň

Minecraft

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Minecraft,kubik bloklardan 3D şekil ýasamagyňyzy ýeňilleşdirilen oýundyr. .Programmanuň ilkinji bölümini(versiýasy) Markus "Notch" Persson döredipdir ve Notch-uň guran Mojang kompanýasy tarapyndan özgerdilipdir.Oýun; Dwarf Fortres, RollerCoaster Tycoon, Dungeon Keeper ve Infiniminer oýunlaryndan ylham alyp ýasalypdyr. Minecraft, 16-njy Maý 2009-njy ýylda 1-nji halka açyk bölümi (wersiýasy) bir hepde-de gurulypdyr we TIGSource forumlarında görkezilipdir.Oýun meşhurlygyny, bu forumdan kazanypdyr