Mazmuna geçiň

Mihail Skobelew

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Mihail Skobelew

Mihail Dmitriýewiç Skobelew (17.09.1843, Sankt-Peterburg - 25.06.1882, Moskwa) - Russiýanyň imperiýasynyň Türküstandaky çozuş söweşlerinde işjeň gatnaşan rus harby ýolbaşçysy, pyýada goşun generaly (1881ý). Baş işgärler akademiýasyny gutardy (1868ý). 1869-njy ýylda kapitan derejesi bilen Merkezi Aziýa geldi we 8 ýylda general general derejesi bilen Russiýa gaýdyp geldi.KP Kaufmanyň Hywa hanlygyny (1873ý) basyp almakda we "Polat Han" gozgalaňyny basyp ýatyrmakda iň ýakyn kömekçilerinden biri (1873-76ý). Andijany ýykdy we ýaşaýjylaryna 3300 rubl kompensasiýa töledi. Kokan hanlygy ýatyrylandan soň, 1876-njy ýylda. Fergana sebitiniň ilkinji harby häkimi 19-njy fewralda döredildi. Skobelew sebit merkezini Kokandan Täze Margilona geçirdi. Türküstanda patyşa Russiýanyň kolonial syýasatyny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşypdyr. Rus-Türk urşuna gatnaşyjy (1877-78ý). Ahalteke harby kampaniýalarynda 2-nji Ahalteke ekspedisiýasyna ýolbaşçylyk etdi. Koktepa (Gökdepe) galasy we Dengildepe rus esgerleri tarapyndan (1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary)S-nyň buýrugy bilen galanyň diri galan ähli ýaşaýjylary: 45,000 adam (aýallar, garrylar, çagalar) gyryldy, emläkleri talandy we Gökdepe ýere ýykyldy. Yhlasly şowinist we kolonialist hökmünde. Türküstanyň ýerli halklaryna göz aýlady. ýigrenji ýatlamalar ýerli ilatda galýar.1882-nji ýylda Sankt-Peterburgda pajygaly ýagdaýda öldürildi.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

International Strategic Research Organization

*http://www.dntours.com/geokdepe.htm