Microsoft Windows

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Microsoft Windows ýa-da Windows ady bilen has gowy tanalýan, grafiki ulanyjy interfeýsini (GUI) ulanyp, Microsoft tarapyndan işlenip düzülen operasiýa ulgamlarynyň maşgalasydyr. Şablon:One source Şablon:Refimprove

Şablon:Infobox OS (GUI). Windows operasiýa ulgamy, tekste esaslanýan we buýruk setiri operasiýa ulgamy bolan MS-DOS- dan ösdi. Windows-yň ilkinji wersiýasy, Windows Graphic Environment 1.0 ilkinji gezek 1983-nji ýylyň 10-njy noýabrynda hödürlendi, ýöne grafiki displeýli kompýuterleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen 1985-nji ýylyň noýabr aýynda bazara çykdy. Windows 1.0, MS-DOS (we MS-DOS-yň birnäçe warianty) üstünde işleýän goşmaça 16 bitli programma üpjünçiligi, şonuň üçin DOS operasiýa ulgamy bolmazdan işläp bilmez. 2.x wersiýasy, 3.x wersiýasy hem birmeňzeş. Windows-yň soňky birnäçe wersiýasy (4.0 wersiýasyndan we Windows NT 3.1-den başlap) garaşsyz operasiýa ulgamlarydy, olar indi MS-DOS operasiýa ulgamyna bagly däldi (doly bolmasa-da). Microsoft Windows soňra operasiýa ulgamynyň ulanylyşyny 90% -e çenli ösdürip we gözegçilikde saklamagy başardy.