Medrese

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Medrese

Medrese-musulmanlaryň dini öwrediş mekdebidir.Ol medresede hemme ugurdan okuwçylar okadylan.Medresäni gutaranyndan soň Uniwersisetda okamaga hukugy bar. Ilkinji medresäň 859-njy ýylda Marokkoda açyldy.Russiya rewolýusiýadan öň bolup geçen 9-13nji asyrlarda medrese gurulup ýaýradylmana başlady(Buhara,Samankard,Hiwa,günorta Ural,Sibir) we medreseler gurulup başlanyndan soň onuň golaýynda ulakan metjitler gurulyp başlandy. Okuw gollanmasy Arap dili Gurhan we teswirler Hadyslar Şerigat Taryhy ähmiýetli yslam we biraz praktiki ähmiýetli düzgün-nyzam.Musulman dininiň taglymatlary. Häzirki zaman medresesi 1960-njy ýyllar içinde birnäçe yslam ýurtlary birigişdiler,iki dokma görnüşündägi medrese:medresede dünýäwi gylykda çykyş edýän ya-da umumy bilim,mekdep,halk içinde alynýan ulgam bilim we medresede gurhan okamak.Başga döwletlerde uly bolmadyk hususy tölegli medreseler bar.Öňki döwletlerde medresede gurhan okamak hökman hasaplanylypdyr.