Malina

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Malinaň miwesi

Malina gyzyl reňkli we örän tagamly miwe bolyp durýar. Ýurdumyzda malinaň esasan hem tikenli görnüşi ösdürülip ýetişdirilýär. Tikensiz malina görnüşleri hem bar.