Mazmuna geçiň

Makler

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Makler – söwda araçyly. Düzgün bolşy ýaly, makler harytlar, gymmatly kagyzlar, hyzmatlar satyn alnanda we satylanda, ätiýaçlandyrylanda hünär derejesinde araçylyk bilen meşgullanýar.[1][2] Birža maklerleri söwdany alyp barýar we geleşikleri baglaşmak üçin satyjylaryň we alyjylaryň brokerleriniň dilden ylalaşygyny bellige alýar.

Birža maklerleri ygtyýarlandyrmak

[düzet | çeşmäni düzet]

ABŞ-da ygtyýarlandyrylan birža brokerçiligi bilen U.S. Securities and Exchange Commission we Financial Industry Regulatory Authority meşgullanýar. Şeýle hem, brokerçilik şereketleri ştatdan ştata üýtgäp bilýän ýerli ýurisdiksiýalaryň düzgünlerine tabyn bolýar. ABŞ ähli ştatlary üçin CFD karz egni bilen berilýän brokerçilik şereketiniň ygtyýarnamasyny ret etmek umumy bolup durýar. Munuň ýaly bitewilik bölekleýin maýadarlaryň 76% CFD söwdasynda pullaryny ýitirýändigi bilen düşündirilýär.[3]

Birleşen Patyşalyk

[düzet | çeşmäni düzet]

Beýik Britaniýada birža brokerleri Financial Conduct Authority tarapyndan ykrar edilen derejäni almak üçin okuwy geçmeli. Brokeriň ygtyýarnamasyny Financial Services Register barlamak bolýar.[4][5]

1996-njy ýylda maliýe işini kämilleşdirmek hakynda kanun kabul edilenden soň birža brokerleriň ýerine maýa goýum kompaniýalary geldi.[6]

  1. "Top 15 Broker-Dealer Firms for 2021". investopedia.com. Archived from the original on 2019-07-16. Retrieved 2021-11-08. 
  2. "broker (n.)". etymonline.com. Archived from the original on 2020-07-29. Retrieved 2021-11-08. 
  3. "Is Trading 212 a Scam?". comparebrokers.co. Archived from the original on 2021-10-19. Retrieved 2021-11-08. 
  4. "Regulated Broker". fca.org.uk. Archived from the original on 2021-03-03. Retrieved 2021-11-08. 
  5. "Welcome to the Financial Services Register". register.fca.org.uk. Archived from the original on 2018-04-21. Retrieved 2021-11-08. 
  6. "Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières". legifrance.gouv.fr. Retrieved 2021-11-08.