Mazmuna geçiň

Kolorado Tomzagy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ýer almasynyň (kartoşkanyň) iň howlpy zyýankeşi hasaplanýar. Bu tomzagyň özem liçinkalaram ýeralmasynyň ýapraklaryny iýýärler, netije-de, ol hasyl bermeýär. Kolorado tomzagy aram ululykda bolup, onuň gara reňkli bedeniniň üstünde beden uzynlygyna laýyklykda, uzalan köpsanly ak zolajyklary bardyr. Şoňa görä-de bu tomzagy tanamak kyn däl. Kolorado tomzagynyň zyýankeş tarapyny himiki zäherli maddalar bilen öňüni alýarlar.