Kemal Kılıçdaroglu

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Kemal Kılıçdaroglu

Kemal_Kılıçdaroğlu_2023
Doglan wagty we ýeriDekabr 17, 1948(1948-12-17)
Türkiýe
Kärisyýasatçy
DiliTürkçe
MilletiTürk

Golygoly

Kemal Kılıçdaroğlu (1948-nji ýylyň 17-nji dekabrynda doglan) Respublikan Halk partiýasynyň (CHP) lideri we 2010-njy ýyldan bäri Türkiýedäki esasy oppozisiýanyň lideri. 2002-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli Stambulyň ikinji saýlaw okrugynda mejlis agzasy we İzmiriň ikinji saýlaw okrugynyň deputaty bolup işledi.

Terjimehaly[düzet | çeşmäni düzet]

1948-nji ýylda Tunceli sebitiniň Nazimie obasynda doglan, 1971-nji ýylda Ankara Ykdysadyýet we söwda akademiýasyny gutardy, soňra Fransiýada bir ýyl okady. 1983-nji ýylda baş girdeji müdirligine bellendi we şol ýerde bölüm müdirinden başlap baş müdiriň orunbasaryna çenli işledi.[1].

1991-nji ýylda senetçileri we kiçi telekeçileri sosial goramak gaznasynyň baş müdiri wezipesine bellendi. 1992-nji ýylda SSK Baş müdirligine (Türkiýäniň Durmuş ätiýaçlandyryş gaznasy) göçdi we soňra Türkiýäniň Zähmet we sosial gorag ministriniň orunbasarynyň kömekçisi bolup işledi. 1994-nji ýylda "Ykdysady tendensiýa" magazineurnaly ony "ýylyň iň gowy döwlet işgäri" saýlady. 1999-njy ýylyň ýanwar aýynda SSK-nyň baş müdiri wezipesinden meýletin pensiýa çykdy.

Kölegeli ykdysadyýete garşy göreşmek üçin ýöriteleşdirilen topara ýolbaşçylyk etdi, "Hajettepe" uniwersitetinde mugallymçylyk etdi, "Türkiye Iş Bankasy" bankynyň direktorlar geňeşiniň agzasy bolup işledi.

2002-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkiýäniň Beýik Milli Assambleýasyna 22-nji çagyryşda Stambuldan PDP-nyň wekili saýlandy. 23-nji çagyryş saýlawynda UzXP Merkezi partiýa geňeşinde bir orun aldy, 2007-nji ýylyň 22-nji iýulynda Stambuldan gaýtadan saýlandy we orunbasar kandidaturasyny hödürleýänçä parlamentde partiýa toparynyň lideri bolup galdy.

2009-njy ýylda CHP-den Stambulyň häkimligine kandidat bolup, 36,8% ses aldy.[2].

2010-njy ýylyň 22-nji maýynda Deniz Baýkal işinden aýrylandan soň, Respublikan halk partiýasynyň başlygy wezipesine saýlandy. 1250 delegatdan 1246-sy Kliçdaroglunyň kandidatyna ses berdi, bu CHP taryhynda rekord.[3]

Maşgalasy[düzet | çeşmäni düzet]

1974-nji ýylda Selwi (resmi däl Sewim ady bilen tanalýar) bilen durmuş gurdy, üç çagasy, gyzy Asli we Zeýnep we ogly Kerem bar.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]